Sakatat Ürenleri ve Faydaları

Sakatat ürünleri bir çok tartışmanın odak noktası olsa da, bulundurdukları vitamin ve minerallerle eşi bulunmaz bir et ürünü grubudur.

Sakatat ürünleri, hayvanların kasları dışında yenilebilir diğer kısımlarına topluca verilen isimdir. Hayvanların sakatat olarak adlandırılan bir çok kısımları bulunmaktadır. Bunların başında işkembe, paça, böbrek, bumbar, kelle, beyin, dil,ciğer ve kalp gibi ürünler bulunmaktadır.Bu sakadat ürünleri vücudun depo işlevini görmektedirler ve yüksek miktarda vitamin, sodyum, potasyum, demir, fosfor gibi mineral bulundurmaktadırlar. Bu ürünlerin tercih edilme sebepleri arasında kırmızı ete göre daha az oranda yağ içermeleri ve daha düşük miktarda enerjiye sahip olmaları vardır. Ayrıca sakatat ürünlerinin fiyatları kırmızı ete göre daha uygundur.

Sakatat ürünlerinin faydalı olup olmadığı veya bu faydalar veya zararlar üzerine hep bir tartışma süregelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kolestorel hastalarına, sakatat ürünlerinin bazı yan etkileri yatmaktadır. Hayvanların tüketmiş oldukları besinlerdeki bazı maddeler kimyasal tepkimeler sonucunda bazı organlarda depolanmaktadır. Bunlara her çeşit hormon, bakteri ve parazit dahildir.

Bu bağlamda kolesterol hastaları ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilere, yaşlılar ve hastalarda bağışıklık ve toksik maddeleri elemine etme mekanizmaları az gelişmiş olduğundan bu hassas tüketici gruplarının sakatat tüketmemeleri önerilir. Kırmızı ette karbonhidrat oranı çok az iken sakatatda bu oran tam tersi bir şekilde çok fazladır.

Küresel Sakatat Tüketimi

Sakatat ürünleri her ne kadar Avrupa Birliğinin koydu kısıtlamalarla anılsada İzlanda, Yunanistan, Bulgaristan, Fransa, İtalya gibi bir çok ülke sevilerek tüketilen gısalar arasındadır. Bu ülkelerin yanı sıra sakatat, Makedonya, İspanya gibi diğer avrupa ülkelerinde de tüketilmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde de Çin, Brezilya ve Peru gibi ülkelerde de sakatat tüketimi yaygındır.

Hangi sakatat ürününden hangi vitamin ve minerali alacağınıza bakacak olursak;

-          Karaciğer: A, B12 vitaminleri

-          Böbrek: B2, B12 ve Selenyum

-          Uykuluk: C vitamini

-          Dil: B12, B2, Niasin ve Çinko

-          Beyin: Omega 3

-          Dalak: Demir

-          İşkembe: B12, Selenyum, Çinko, Fosfor  örnek olarak verilebilir.

Sakatat ürünlerinin tüketim alışkanlığı bilindiği gibi ilerleyen yaşlarda zor kazanılmaktadır. Bu sebeple küçüklerin hem gelişim aşamalarında, hem de ilerki yaşlarında bu ürünlerin vitamin ve minerallerinden faydalanmaları açısından sakatat tüketimi, küçük yaşlardan itibaren teşvik edilmelidir. 

Etiketler: